Cloud Storage vs Cloud Backup ต่างกันอย่างไร

cloud storage vs backup

Cloud Storage vs Cloud Backup ต่างกันอย่างไร

Cloud Storage vs Cloud Backup ต่างกันอย่างไร

.

Cloud Storage vs Cloud Backup

.

ความสับสนในสองบริการมักเกิดขึ้นได้ ง่ายดังนั้นเรามาดูข้อแตกต่างไปทีละข้อ เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าบริการใดกันแน่ที่คุณต้องการจริงๆ

.

.

1. บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต้องการให้คุณเลือกไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บด้วยตนเอง ในขณะที่บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์จะบันทึกไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติ

2. บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยปกติจะเข้ารหัสเฉพาะทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่การสำรองข้อมูลบนคลาวด์โดยปกติข้อมูลของคุณจะถูกเข้ารหัสทั้งสองด้าน คือการโอนย้าย และการจัดเก็บ

3. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เปรียบเสมือน external hard drive ขนาดใหญ่ และการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลาย

4. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สามารถจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกแปลงเป็นรหัส (ไม่ใช่ข้อมูลแอปพลิเคชัน) แต่การสำรองข้อมูลบนคลาวด์สามารถจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดได้แม้ว่าไฟล์จะถูกซ่อนหรือล็อกอยู่ก็ตาม

5. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่มีการรายงานสถานะเพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บจากระยะไกล อย่างไรก็ตามการสำรองข้อมูลบนคลาวด์จะรายงานเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลให้ทราบว่าไฟล์ของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยเมื่อใด

6. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์รักษาความปลอดภัยข้อมูลเดิมดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงแก้ไขและใช้งานบนคลาวด์ได้ ในขณะที่การสำรองข้อมูลบนคลาวด์จะจัดเก็บสำเนาข้อมูลของคุณ ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับข้อมูลเดิม

.

.

สรุปความแตกต่างระหว่าง Cloud Storage กับ Cloud Backup

.

Cloud storage ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเองบนคลาวด์เพื่อให้ง่ายต่อการซิงค์และการแบ่งปัน ในทางกลับกัน Cloud Backup ช่วยให้สามารถถ่ายโอนสำเนาข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ห่างไกลได้ ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นกับข้อมูลดั้งเดิม

.

Cloud storage ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแชร์ไฟล์บนอุปกรณ์หลายเครื่องกับผู้ใช้หลายคนดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน

Cloud Backup ทำหน้าที่เหมือนการรับประกันข้อมูล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

.

.

.

บริการ Cloud Service ของ Monster Connect

ติดตั้งและดูแล Cloud Services ตลอด 24 ชม.
บริการ DR Site (DR-as-a-Services)

บริการ Cloud Backup

บริการย้าย Server ไป Cloud Azure, AWS, GCP

.

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค

Line: @monsterconnect

หรือ โทร 02 392 3608

มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

.

.

.

.

Reference: https://www.hosting.co.uk/blog/how-cloud-storage-and-cloud-backup-differ/

Parichat Phothiin