Cloud Storage Tag

6 ข้อแตกต่างระหว่าง Cloud Storage กับ Cloud Backup . . ความสับสนในสองบริการมักเกิดขึ้นได้ ง่ายดังนั้นเรามาดูข้อแตกต่างไปทีละข้อ เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าบริการใดกันแน่ที่คุณต้องการจริงๆ . . 1. บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต้องการให้คุณเลือกไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บด้วยตนเอง ในขณะที่บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์จะบันทึกไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติ 2. บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยปกติจะเข้ารหัสเฉพาะทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่การสำรองข้อมูลบนคลาวด์โดยปกติข้อมูลของคุณจะถูกเข้ารหัสทั้งสองด้าน คือการโอนย้าย และการจัดเก็บ 3. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เปรียบเสมือน external hard drive ขนาดใหญ่ และการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลาย 4. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สามารถจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกแปลงเป็นรหัส (ไม่ใช่ข้อมูลแอปพลิเคชัน) แต่การสำรองข้อมูลบนคลาวด์สามารถจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดได้แม้ว่าไฟล์จะถูกซ่อนหรือล็อกอยู่ก็ตาม 5. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่มีการรายงานสถานะเพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บจากระยะไกล อย่างไรก็ตามการสำรองข้อมูลบนคลาวด์จะรายงานเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลให้ทราบว่าไฟล์ของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยเมื่อใด 6. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์รักษาความปลอดภัยข้อมูลเดิมดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงแก้ไขและใช้งานบนคลาวด์ได้ ในขณะที่การสำรองข้อมูลบนคลาวด์จะจัดเก็บสำเนาข้อมูลของคุณ ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับข้อมูลเดิม . . สรุปความแตกต่างระหว่าง Cloud Storage กับ Cloud Backup . Cloud storage ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเองบนคลาวด์เพื่อให้ง่ายต่อการซิงค์และการแบ่งปัน ในทางกลับกัน Cloud Backup ช่วยให้สามารถถ่ายโอนสำเนาข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ห่างไกลได้ ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นกับข้อมูลดั้งเดิม . Cloud storage ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแชร์ไฟล์บนอุปกรณ์หลายเครื่องกับผู้ใช้หลายคนดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน Cloud Backup ทำหน้าที่เหมือนการรับประกันข้อมูล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ . . . บริการ Cloud Service ของ Monster Connect ติดตั้งและดูแล Cloud Services ตลอด 24 ชม. บริการ DR Site (DR-as-a-Services) บริการ Cloud Backup บริการย้าย Server ไป Cloud...

Read More
Storage

File Storage, Block Storage , Object Storage ต่างกันอย่างไร   . . File Storage, Block Storage และ Object Storage เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่เก็บจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยแต่ละรูปแบบมีความสามารถและข้อ จำกัด ที่แตกต่างกัน File Storage คือการจัดระเบียบและแสดงข้อมูลตามลำดับชั้นของไฟล์ในโฟลเดอร์ Block Storage จัดเก็บข้อมูลลงในการจัดระเบียบโดยข้อมูลมีปริมาณขนาดเท่า ๆ กัน และ Object Storage จะจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง . . File Storage [caption id="attachment_9878" align="aligncenter" width="409"] File Storage[/caption]   . เป็นระบบ Storage ที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ File และเป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น โดยมีโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทางโฟลเดอร์ / ไฟล์ การจัดเก็บระดับไฟล์มีระบบลำดับชั้นที่สามารถจัดการข้อมูลจำนวนค่อนข้างน้อยได้ดี ข้อเสียคือ ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบใช้ไฟล์ต้องขยายขนาดโดยการเพิ่มระบบ มากกว่าการขยายขนาดโดยการเพิ่มความจุ . . Block Storage [caption id="attachment_9877" align="aligncenter" width="340"] Block Storage[/caption] . จัดเก็บเป็นชิ้นส่วนแยกต่างหาก ข้อมูลแต่ละบล็อกจะได้รับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งช่วยให้ระบบจัดเก็บข้อมูลสามารถวางข้อมูลที่มีขนาดเล็กลงได้ทุกที่ที่สะดวกที่สุด นั่นหมายความว่าข้อมูลบางส่วนสามารถจัดเก็บในสภาพแวดล้อม Linux และบางส่วนสามารถเก็บไว้ในหน่วย Windows Block Storage มักจะกำหนดค่าให้แยกข้อมูลออกจากสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ และกระจายไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆที่สามารถให้บริการข้อมูลได้ดีขึ้น จากนั้นเมื่อมีการร้องขอข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจะประกอบบล็อกข้อมูลจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้อีกครั้งและนำเสนอกลับไปยังผู้ใช้ โดยปกติจะใช้งานในสภาพแวดล้อม Storage Area...

Read More

. . Disaster Recovery As-a-Service . ค่าใช้จ่ายในการลงทุนล่วงหน้าเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการตามแผนการกู้คืนระบบที่มีประสิทธิภาพ การทำมิเรอร์โครงสร้างพื้นฐานไปยังสถานที่รองมีราคาแพงมากซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นผู้บริหารด้านไอทีมักจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการชักชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจัดสรรงบประมาณด้านไอทีในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้น . โชคดีที่การเกิดขึ้นของคลาวด์คอมพิวติ้งในไอทีกระแสหลักทำให้เห็นว่าแนวคิดการกู้คืนระบบในระบบคลาวด์ประสบผลสำเร็จ หรือที่เรียกว่า Disaster Recovery-as-a-service (DRaaS) บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์สาธารณะเสมือนเพื่อจำลองปริมาณงานขององค์กรและสำรองข้อมูล . ตอนนี้เรามาดูตัวเลือกการกู้คืนระบบสำหรับ Azure และ AWS กัน . . AWS CloudEndure vs. Azure Site Recovery Workload support . AWS CloudEndure สร้างขึ้นเพื่อปกป้องฐานข้อมูล บริการนี้ทำงานร่วมกับ Oracle, MySQL และ Microsoft SQL Server รวมถึงแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่เลือก ได้แก่ SAP, Microsoft Exchange Server และ Microsoft Internet Information Services องค์กรยังสามารถใช้บริการเพื่อปกป้องเวิร์กโหลดเสมือนประเภทอื่น ๆ ได้โดยให้บริการการจำลองแบบสำหรับ VM . Azure Site Recovery ให้การจำลองแอปพลิเคชันสำหรับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เช่น Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server และ Dynamics นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Active Directory และผู้จำหน่ายบุคคลที่สามหลายรายเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจทั่วไปรวมถึง SAP, Oracle, Red...

Read More
aws vs azre

AWS vs Azure เปรียบเทียบ Cloud Storage Service . ภาพรวมของ AWS และ Azure . . AWS (Amazon Web Services) . เป็นผู้นำในแง่การบริการ IaaS ในขณะนี้ และในประเทศไทยเองก็มีกลุ่ม Developer ที่เป็น Startup หลายๆที่ใช้งาน IaaS อยู่ สาเหตุที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยและทั่วโลกนั้น เห็นจะเป็น Scope of operation ที่สามารถขยายตามความต้องการและมีเซอร์วิสให้เลือกใช้ ทำให้เป็นที่นิยมภายในองค์กรเนื่องจากความสามารถในการดูแลผู้ใช้และทรัพยากรที่ใช้งานจำนวนมากได้ จุดแข็งของ AWS นั้นจะค่อนข้างทำงานกับ developer รายย่อยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่อื่น และทาง AWS ก็ position ตัวเองไว้ค่อนข้างชัดในระดับหนึ่ง . Microsoft Azure . ไมโครซอฟต์ ไม่ได้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการของคลาวด์ ซึ่งจริงๆแล้วไมโครซอฟต์ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีสองพันต้นๆในการบริการ OneDrive อย่างที่เราทราบกันดีว่าไมโครซอฟต์ให้บริการซอฟต์แวร์แบบซื้อขาดอย่าง Microsoft Office มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานของซอฟต์แวร์ใช้งานในสำนักงานไปแล้ว นอกจาก Microsoft Office แล้วยังมี Windows Server, Office365 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft365), SQL server, SharePoint, Dynamics Active Directory, .NET และอีกมากมายที่ออกมาสำหรับองค์กรทางด้านไอที ต่อยอดจาก...

Read More