เสริมเกราะ Cyberให้แน่นหนาปกป้องข้อมูลในอุตสาหกรรมสุขภาพ

เสริมเกราะ Cyberให้แน่นหนาปกป้องข้อมูลในอุตสาหกรรมสุขภาพ

เสริมเกราะ Cyber ให้แน่นหนา ปกป้องข้อมูลในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญในวงการแพทย์และเภสัชกรรมไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การใช้ข้อมูลที่แม่นยำ และระบบเชื่อมต่อต่างๆ ล้วนส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยิ่งภาคส่วนนี้พึ่งพาเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทาง Cyber ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น การโจมตีโรงพยาบาลอาจส่งผลร้ายแรง เพราะภัยคุกคามสามารถแพร่กระจายผ่านเครือข่ายไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพ พันธมิตรวิจัยด้านยา ผู้ผลิต และผู้ป่วยได้

สรุปง่ายๆ คือ เทคโนโลยีช่วยพัฒนาการรักษาผู้ป่วย แต่ยิ่งใช้มาก ยิ่งเสี่ยงโดนโจมตีทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้

ในปี 2023 60% ขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ แม้ว่าเปอร์เซ็นต์นี้จะต่ํากว่าปีก่อนๆ เล็กน้อย แต่การโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้น ตามที่ John Riggi ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของ American Hospital Association อธิบายในการให้สัมภาษณ์

ในการปกป้องเครือข่ายของภาคสาธารณสุข “แนวทางความปลอดภัยไซเบอร์แบบครอบคลุม” เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การ”เพิ่มวิสัยภาพของเครือข่าย”ถือเป็นกุญแจสำคัญ โดยการใช้ “เครื่องมือติดตามต่อเนื่อง” สามารถตรวจจับความผิดปกติหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที

ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อวงการสาธารณสุข การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายกลายเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุมจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยขององค์กรด้านสุขภาพ สิ่งสำคัญประการแรกคือ “การมองเห็นเครือข่ายแบบเต็มรูปแบบ” ซึ่งทำได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยระบุความผิดปกติหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที

3 ข้อดีของการใช้ไฟร์วอลล์เพื่อปกป้องเครือข่ายการดูแลสุขภาพ

ไฟร์วอลล์ทำหน้าที่เป็นด่านป้องกันดิจิทัลแรกสุดระหว่างข้อมูลเครือข่ายที่มีค่า เช่น ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ เหมือนกำแพงเสมือนที่คอยบล็อกการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่รู้จัก โดยพิจารณาจากกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การไหลเวียนข้อมูลปลอดภัย ด้วยการควบคุมปริมาณข้อมูลที่เข้าออกในเครือข่าย นอกจากหน้าที่หลักนี้แล้ว ไฟร์วอลล์ยังมอบประโยชน์สำคัญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ ดังนี้

สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ไฟร์วอลล์มีความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) อย่างไรก็ตามต้องได้รับการกําหนดค่าอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง กฎเฉพาะที่อนุญาตเฉพาะการรับส่งข้อมูลที่จําเป็นจากที่อยู่เครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์นี้ ควรหลีกเลี่ยงกฎ “การอนุญาต” แบบกว้าง เนื่องจากอาจอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล PHI โดยไม่ได้รับอนุญาต

การปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ : การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoMT) ทำให้เครื่องมือแพทย์จำนวนมากเชื่อมต่อกัน ส่งผลให้การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแชร์ข้อมูลอย่างราบรื่นเป็นไปได้ แต่เหรียญมีสองด้าน สิ่งที่อำนวยความสะดวกมานี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ IoMT และแนวทางรับมือได้อย่างยอดเยี่ยม! ใช่แล้ว ไฟร์วอลล์เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ ไฟร์วอลล์ทำหน้าที่เหมือนกับผู้พิทักษ์ประตู บังคับควบคุมทราฟฟิก (ข้อมูลที่วิ่งผ่าน) ระหว่างเครือข่ายต่างๆลองนึกภาพเครือข่ายโรงพยาบาลเป็นเมืองใหญ่ ไฟร์วอลล์เปรียบเหมือนกำแพงรอบเมืองและประตูต่างๆ ที่คอยตรวจสอบผู้คน (ข้อมูล) ที่เข้าออก เมืองแบ่งออกเป็นเขตต่างๆ (ซับเน็ต) เช่น เขตผู้ป่วยนอก เขตผ่าตัด เขตบริหาร แต่ละเขตมีประตูควบคุม (ไฟร์วอลล์) เฉพาะ ทำให้การแพร่กระจายของอันตราย (ภัยคุกคาม) จากเขตหนึ่งไปอีกเขตหนึ่งยากขึ้น เช่น หากมีการโจมตีเขตผู้ป่วยนอก ประตูของเขตผ่าตัดจะปิดกั้นไม่ให้ภัยลุกลามเข้าไป

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย : นอกจากการเพิ่มความปลอดภัยแล้ว ไฟร์วอลล์ยังเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอีกด้วย ด้วยการจัดการการไหลของการรับส่งข้อมูลพวกเขาสามารถป้องกันการใช้แบนด์วิดท์ที่ไม่จําเป็นทําให้มั่นใจได้ถึงการทํางานที่เหมาะสมของแอปพลิเคชันทางการแพทย์ที่สําคัญ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโดยรวมโดยการลดเวลาแฝงและปรับปรุงเวลาตอบสนอง

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับสถาบันการแพทย์ การติดตั้งไฟร์วอลล์ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเครือข่ายของพวกเขา โรงพยาบาลหลายแห่งตระหนักถึงเรื่องนี้และลงทุนในระบบป้องกันที่ทันสมัย อย่างเช่นระบบ WatchGuard Firebox ที่ Allegiance Health Management (AHMGT) โรงพยาบาลใน Shreveport ใช้ในการจัดการทราฟฟิกเครือข่ายที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในองค์กรเหล่านี้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือพนักงานที่จําเป็นในการตอบสนองความต้องการทางไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบเสมอไป การขอความช่วยเหลือจาก MSP อาจเป็นประโยชน์ในกรณีเหล่านี้

ข้อมูลจาก : watchguard.com

Naruemon Paengjaem
Naruemon Paengjaem