OKR และ SMART goals: แนวทางไหนดีกว่ากัน?

OKR

OKR และ SMART goals: แนวทางไหนดีกว่ากัน?

OKR กับ SMART Goals แตกต่างกันอย่างไร?เมื่อพูดถึงการกำหนดเป้าหมายและการวัดความคืบหน้า OKR (Objectives and Key Results) และ SMART Goals ทั้งสองวิธีให้โครงสร้างและแนวทางในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่แตกต่างกันในแนวทางและจุดเน้นในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างระหว่าง OKR และ SMART Goals พร้อมด้วยตัวอย่างเพื่อแสดงการประยุกต์ใช้กับทีมของคุณ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าอะไรเหมาะกับทีมของคุณ

OKR : กรอบการตั้งเป้าหมายสุดท้าทาย ช่วยองค์กรไปถึงฝั่งฝัน

OKRย่อมาจาก Objectives and Key Results เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้องค์กรกำหนดและติดตามความสำเร็จของเป้าหมาย พร้อมทั้งวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

OKR ประกอบด้วยสองส่วนหลัก:

 • Objectives: เป้าหมาย คือ ภาพฝันหรือทิศทางที่องค์กรอยากไปถึง เปรียบเหมือนจุดหมายปลายทาง
 • Key Results: ผลลัพธ์สำคัญ คือ ตัวชี้วัดความคืบหน้า บอกว่าเราใกล้ถึงเป้าหมายแค่ไหน เปรียบเหมือนป้ายบอกทางระหว่างทาง

OKR มักกำหนดเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ความท้าทายและกระตุ้นให้องค์กรมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายใหญ่ OKR ชอบชวนให้ตั้งเป้าหมายแบบทะเยอทะยาน ไกลเกินฝัน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมการตลาดตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ ผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้อาจคือการได้รับการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 20% ผู้ติดตามโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 15% และการกล่าวถึงแบรนด์ในสื่อเพิ่มขึ้น 10% ผลลัพธ์หลักที่วัดได้เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมและเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับทีมในการปฏิบัติตาม

สำรวจเป้าหมาย SMART

ในทางกลับกัน เป้าหมาย SMART เป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ เกี่ยวข้อง และมีขอบเขตเวลา ตัวย่อ SMART ย่อมาจากเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และจำกัดเวลา กรอบการทำงานนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

เช่น ลองพิจารณาทีมขายที่ต้องการเพิ่มรายได้ เป้าหมายที่ชาญฉลาดสำหรับทีมนี้คือการเพิ่มยอดขายรายไตรมาส 10% โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความสนใจในตัวสินค้าใหม่ภายในสามเดือนข้างหน้า เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายเฉพาะ (ยอดขายเพิ่มขึ้น 10%) วัดได้ (ผ่านการติดตามรายได้) บรรลุได้ (ด้วยการนำกลยุทธ์ใหม่ไปใช้) เกี่ยวข้อง (กับวัตถุประสงค์ของทีมในการเพิ่มรายได้) และกำหนดเวลา (ภายในสามถัดไปถัดไป เดือน)

การเปรียบเทียบ OKR และเป้าหมาย SMART

แม้ว่าทั้ง OKR และเป้าหมาย SMART จะให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการกำหนดเป้าหมาย แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องการมุ่งเน้นและความยืดหยุ่น OKR มีความยืดหยุ่นมากกว่าและส่งเสริมเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ในขณะที่เป้าหมาย SMART เน้นความเฉพาะเจาะจงและความสามารถในการบรรลุผล ต่อไปเป็นจุดสำคัญในการเปรียบเทียบ

ระดับการใช้งาน: OKR vs. SMART GoalsOKRs

มักใช้ในระดับองค์กร เน้นการเชื่อมโยงวิสัยน์ชั้นสูง (High-level objectives) กับเป้าหมายของแผนกต่างๆ ให้ทุกคนร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันSMART Goals กลับมีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้ทั้งระดับบุคคล ทีม และแผนก

กรอบเวลา: OKR vs. SMART Goals

OKR :

 • มักกำหนดเป็นรายไตรมาส (ประมาณ 3 เดือน) เน้นการโฟกัสระยะสั้นและความคล่องตัว
 • เหมาะสำหรับการตั้งเป้าหมายท้าทาย ช่วยกระตุ้นองค์กรให้พุ่งทะยาน

SMART Goals:

 • มีความยืดหยุ่นในแง่ของกรอบเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมาย
 • อาจเป็นเป้าหมายระยะสั้น เช่น ลดน้ำหนัก 5 กิโลกรัมภายใน 2 เดือน
 • หรือเป้าหมายระยะยาว เช่น เรียนจบปริญญาโทภายใน 2 ปี

ความทะเยอทะยาน: OKR vs. SMART Goals

OKR :

 • เน้นการตั้งเป้าหมายท้าทาย ไกลเกินฝัน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 • ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง สร้างโอกาสไปถึงสิ่งใหม่ๆ
 • อาจนำไปสู่ความล้มเหลวบ้าง แต่มั่นใจได้ว่าองค์กรเรียนรู้และเติบโตได้จากประสบการณ์นั้น

SMART Goals:

 • เน้นการตั้งเป้าหมายที่สมจริงและเป็นไปได้ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
 • ช่วยสร้างความมั่นใจในความสำเร็จ ส่งเสริมความรับผิดชอบและแรงจูงใจ
 • เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

วัดผลอย่างไร: OKR vs. SMART Goals

OKR :

 • ใช้ Key Results เป็นตัวชี้วัดความคืบหน้า มักเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่ชัดเจน เช่น เพิ่มยอดขาย 20% ภายในไตรมาสนี้
 • เน้นการวัดผลแบบ เฉพาะเจาะจง และเชื่อมโยง Key Results กับ Objectives อย่างมั่นคง
 • ช่วยติดตามความคืบหน้าได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับเป้าหมายท้าทายระยะสั้น

SMART Goals:

 • เน้นการกำหนด เป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น ลดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม
 • อาจใช้ตัวชี้วัดทั้งแบบ ปริมาณ (จำนวนครั้ง การลดน้ำหนัก) และแบบ คุณภาพ (ระดับความฟิต ความรู้สึก)
 • เหมาะสำหรับ เป้าหมายหลากหลายระดับ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และครอบคลุมทั้งเป้าหมายส่วนตัว ทีม และแผนก

ตัวอย่างของ OKR และเป้าหมาย SMART

เพื่อให้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง OKR และเป้าหมาย SMART ได้ดีขึ้น ลองพิจารณาตัวอย่างบางส่วน:

ตัวอย่าง OKR : วัตถุประสงค์:

 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) :

 1. เพิ่ม Net Promoter Score (NPS) 10 คะแนน:
  1. NPS เป็นตัวชี้วัดความภักดีของลูกค้า สะท้อนว่าลูกค้ามีโอกาสแนะนำเราให้ผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน
  2. เพิ่ม 10 คะแนน หมายถึงการกระโดดข้ามขั้นของความภักดี
 2. ลดเวลาตอบสนองฝ่ายบริการลูกค้า 20%:
  1. ชี้วัดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของลูกค้า
  2. ลด 20% หมายถึง เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยจะเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 3. รักษาอัตราลูกค้าคงอยู่ 90%:
  1. ชี้วัดความสำเร็จในการรักษาฐานลูกค้าเดิม
  2. 90% หมายถึง สามารถป้องกันการสูญเสียลูกค้าได้เกือบทั้งหมด

ตัวอย่างเป้าหมาย SMART:เป้าหมาย ยกระดับโครงการฝึกอบรมพนักงานเฉพาะเจาะจง: พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่สำหรับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าวัดได้: ดำเนินการประเมินหลังการฝึกอบรมเพื่อวัดการเก็บรักษาความรู้บรรลุผลได้: จัดสรรทรัพยากรและกำหนดเวลาการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกำหนดเวลา: สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมภายในหกเดือน

 • OKR :
  • เหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นความ คล่องตัว ยอมรับความเสี่ยง และตั้งเป้าหมาย ท้าทาย ไกลเกินฝัน
  • เน้นการวัดผลผ่าน Key Results ที่ชัดเจน
  • ช่วยกระตุ้นการพัฒนาและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
 • SMART Goals :
  • เหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นความ มั่นคง ค่อยๆ ก้าวไปทีละน้อย และต้องการความ ชัดเจน ในเป้าหมาย
  • เน้นการตั้งเป้าหมายที่ สมจริง และ เป็นไปได้ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
  • ช่วยสร้างความรับผิดชอบ แรงจูงใจ และติดตามความคืบหน้าได้ง่าย

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ OKR หรือ SMART Goals สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและการติดตามความคืบหน้า” ไม่ว่ากรอบไหนก็ตาม หากปราศจากสองสิ่งนี้ ผลลัพธ์ที่ต้องการก็อาจเลือนลางหายไปได้

อ้างอิงจาก : https://www.larksuite.com/en_us/blog/okrs-vs-goals

Naruemon Paengjaem
Naruemon Paengjaem