OPEX Tag

CAPEX OPEX ใน IT

ในมุมมองด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนตัวธุรกิจเองให้สามารถปรับตัวไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วการดำเนินการเรื่องงบประมาณให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสำคัญในบล็อคนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว CAPEX กับ OPEX ว่ามันคืออะไร รูปแบบของมันเป็นอย่างไร CAPEX (Capital Expenditures) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านไอทีที่หมายถึงการใช้ทุ่มทุนไปกับสินทรัพย์ถาวรขององค์กรซื้ออุปกรณ์ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์และทรัพยากรคนที่มีความสามารถด้านนั้นเพื่อมาดูแลระบบอีกทีในระยะยาวมากกว่า1ปี หรือยาวกว่านั้น เป็นการคิดรวมค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานเข้าไปด้วยตลอดการใช้งาน เมื่อหมดอายุการใช้งาน จะต้องเปลี่ยนไป อุปกรณ์ไปเรื่อยๆ แต่เราจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่เป็นรายเดือนหรือรายปี ตัวอย่างค่าใช้จ่าย Capex IBM Power systemsIntel-based Windows serversIT Infrastructure OPEX (Operational Expenditures) ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน อย่างในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจไอทีได้เปลี่ยนไป การใช้วิธีการ OPEX ผ่านการให้บริการในรูปแบบ "as-a-service” การใช้จ่ายที่ไม่ต้องจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียว แต่เป็นการซื้อตามรอบกำหนด หรือชำระตามการใช้จริง ทำให้เราเห็นข้อดีหลาย ๆอย่างในการที่จะ ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถกระจายการชำระเงินได้เป็นระยะเวลานาน และใช้เงินสดที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับโซลูชันการสร้างรายได้ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการนำ เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อย่างในปัจจุบันบริการซื้อคลาวด์ ที่ซื้อเฉพาะปริมาณการใช้จริง ความแตกต่างระหว่าง CAPEX กับ OPEX ในด้านเทคโนโลยี ข้อดีข้อเสียของ CAPEX รูปแบบการซื้อแบบระยะยาวโดยใช้เงินในการลงทุนจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร อย่างเช่น บริษัทซื้อเซิร์ฟเวอร์เป็นของธุรกิจเองก็ถือเป็นทรัพย์สินของทางองค์กรเองและด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอยู่ตลอด ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่คิดว่าจะลงทุนในระยะยาวอาจจะล้าสมัยไปก่อน นอกจากนี้การซื้อในจำนวนที่มากละจ่ายไปในราคาที่สูง บางธุรกิจยังไม่สามารถคาดการได้ว่าสิ่งที่องค์กรลงทุนมาจะรองรับการใช้งานได้ไม่คงที่ อย่างเช่น องค์กรลงซื้อ server มาจำนวนนึง ระยะเวลาผ่านไป การทำงานภายในองค์กรใหญ่ขึ้น ก็ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนขนาดทำให้มีค่าใช้จ่ายที่พ่วงเข้ามาด้วย ฉะนั้นการเป็นเจ้าของโซลูชันนั้นๆ อาจจะทำให้รูปแบบ...

Read More