Private Cloud Tag

Public And Private Cloud

Private Cloud VS. Public Cloud ควรเลือกใช้อะไร?? . . ในปัจจุบันนี้เรื่องของ Cloud Computing กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น จากหลาย ๆ องค์กรธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพราะเทคโนโลยี Cloud นั้นเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น ไม่ต้องติดตั้งและวางระบบอะไรให้วุ่นวาย เมื่อไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ก็ช่วยลดต้นทุนธุรกิจลงไปได้มาก อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการทำแต่ละเครื่องด้วยนั่นจึงทำให้ Cloud เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่ ถ้าคุณเป็นหนึ่งองค์กรที่สนใจในเทคโนโลยีนี้ สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ การเลือกใช้ระบบการทำงานของ Cloud ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กร ซึ่งจะมีทั้งแบบ Private Cloud และ Public Cloud . . เปรียบเทียบคุณสมบัติ Private Cloud และ Public Cloud . . . Private Cloud และ Public Cloud เหมาะกับองค์กรแบบไหน? . Public Cloud คือ การใช้งานภายในองค์กรที่สามารถพัฒนาระบบเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้ เช่น Wordpress, Magento, Docker หรือ Gitlab เป็นต้น นอกจากนี้สำหรับผู้พัฒนายังสามารถใช้งาน Public Cloud เพื่อทดสอบระบบการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรได้อีกด้วย . Private Cloudคือ การใช้งานระบบที่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูง เช่น องค์กรภาครัฐ,...

Read More
Private Cloud vs. Public Cloud vs. Hybrid Cloud

Private vs. Public vs. Hybrid ควรเลือกใช้ Cloud อะไร? . . Private Cloud เป็นระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงความปลอดภัยที่มีการป้องกัน และการเข้าถึงที่ยากกว่า . ข้อดีสำหรับธุรกิจ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย/ความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดได้ . ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นบางส่วนจำเป็นสำหรับการซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นในการใช้และใช้ประโยชน์จาก Private Cloud . เหมาะกับใคร เหมาะกับบริษัทหรือองค์กร ที่มีข้อมูลสำคัญมากๆ เช่น ธนาคารและอื่น ๆ ที่มีทีมงานพร้อมเพื่อดูแลระบบต่างๆ ของ Private Cloudลักษณะการทำงานแบบ Single User องค์กรเป็นผู้ใช้งานและดูแลเท่านั้น มี Data Center หรือมีแผนพัฒนาระบบ Data Center เพื่อตอบสนองต่อการทำธุรกิจขององค์กร . . Public Cloud รูปแบบบริการ Cloud ที่ผู้ให้บริการทำหน้าที่จัดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จำนวนมากไว้ให้ใช้ และยังดูแลทรัพยากรภายในของ Data Center ทั้งหมดให้ ผู้ใช้บริการสามารถขอแบ่งเช่าทรัพยากรไปใช้ได้ เช่น Microsoft Azure, Amazon เป็นต้น . ข้อดีสำหรับธุรกิจ รูปแบบการคิดราคาแบบจ่ายตามการใช้งาน ปรับขนาดได้ตามต้องการ ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ เวลาทำงานต่อเนื่อง ลดระยะเวลา Downtime หรือปัญหาระบบล่ม การบำรุงรักษาเป็นศูนย์ . ข้อเสีย อาจมีนโยบายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่แพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ . เหมาะกับใคร องค์กรที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน องค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลประเภท Non-sensitive data องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน . . Hybrid...

Read More