Private vs. Public vs. Hybrid ควรเลือกใช้ Cloud อะไร?

Private Cloud vs. Public Cloud vs. Hybrid Cloud

Private vs. Public vs. Hybrid ควรเลือกใช้ Cloud อะไร?

Private vs. Public vs. Hybrid ควรเลือกใช้ Cloud อะไร?

.

.

Private Cloud

เป็นระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงความปลอดภัยที่มีการป้องกัน และการเข้าถึงที่ยากกว่า

.

ข้อดีสำหรับธุรกิจ

 • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย/ความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดได้

.

ข้อเสีย

 • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นบางส่วนจำเป็นสำหรับการซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์
 • ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นในการใช้และใช้ประโยชน์จาก Private Cloud

.

เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับบริษัทหรือองค์กร ที่มีข้อมูลสำคัญมากๆ เช่น ธนาคารและอื่น ๆ ที่มีทีมงานพร้อมเพื่อดูแลระบบต่างๆ ของ Private Cloudลักษณะการทำงานแบบ Single User องค์กรเป็นผู้ใช้งานและดูแลเท่านั้น
 • มี Data Center หรือมีแผนพัฒนาระบบ Data Center เพื่อตอบสนองต่อการทำธุรกิจขององค์กร

.

.

Public Cloud

รูปแบบบริการ Cloud ที่ผู้ให้บริการทำหน้าที่จัดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จำนวนมากไว้ให้ใช้ และยังดูแลทรัพยากรภายในของ Data Center ทั้งหมดให้ ผู้ใช้บริการสามารถขอแบ่งเช่าทรัพยากรไปใช้ได้ เช่น Microsoft Azure, Amazon เป็นต้น

.

ข้อดีสำหรับธุรกิจ

 • รูปแบบการคิดราคาแบบจ่ายตามการใช้งาน
 • ปรับขนาดได้ตามต้องการ
 • ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ
 • เวลาทำงานต่อเนื่อง ลดระยะเวลา Downtime หรือปัญหาระบบล่ม
 • การบำรุงรักษาเป็นศูนย์

.

ข้อเสีย

 • อาจมีนโยบายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่แพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะไม่สามารถปฏิบัติตามได้

.

เหมาะกับใคร

 • องค์กรที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน
 • องค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลประเภท Non-sensitive data
 • องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน

.

.

Hybrid Cloud

เป็นระบบที่มีองค์ประกอบของสองระบบหรือมากกว่าสองแพลตฟอร์ม คือมีทั้ง Private Cloud กับ Public Cloud ผสมกัน เป็นการเอาข้อดีระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud มาใช้ร่วมกัน ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การนำ Private Cloud มาใช้สำหรับเก็บข้อมูลภายในองค์กร และใช้ Public Cloud มาใช้เพื่อการ Scale out ในการประมวลผลในช่วงที่เกิด Workload Peak time เป็นต้น

.

จุดเด่นของ Hybrid Cloud

 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ เช่นเลือกเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือเป็นความลับไว้ที่ Private Cloud ของตัวเอง และเลือกเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ข้อมูลที่ต้องมีการยืดขยายสูง ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ หรือข้อมูลที่มีความเสี่ยงน้อยไว้บน Public Cloud เป็นต้น
 • ทดแทนข้อดีข้อเสียของ Private Cloud และ Public Cloud

.

ข้อเสีย

 • มีความซับซ้อนมากขึ้นในการตั้งค่าและจัดการ
 • มีราคาแพงกว่าการใช้เทคนิคการปรับใช้คลาวด์ประเภทเดียว

.

เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับองค์กรที่ไม่สามารถใส่ข้อมูลบางส่วนในระบบคลาวด์ได้เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย
 • มีประโยชน์เมื่อองค์กรต้องการให้ฮาร์ดแวร์ / ระบบเก่าทำงานในเครื่องสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์เก่าที่ไม่สามารถอัปเดตได้

.

.

.

สำหรับองค์กร หรือธุรกิจที่เหมาะกับ Private Cloud โดยส่วนมากแล้วจะเป็นองค์กรที่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสูง เช่น องค์กรภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการให้ข้อมูลทางการค้าเป็นความลับระดับสูง เป็นต้น

.

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กที่ต้องการลดต้นทุน Public Cloud ก็อาจจะตอบได้มากกว่าในเรื่องของการลงทุน แต่ถ้าหากมีความกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล ติดในส่วนของข้อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนไว้เป็นความลับ การเลือกใช้ Hybrid Cloud ก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า เนื่องจากองค์กรสามารถเลือกที่เก็บข้อมูลได้ว่าจะไว้ที่ไหน ทั้งยังได้ในเรื่องของความยืดหยุ่น และช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย

.

.

.

.

 บริการติดตั้งเเละดูแลได้ทั้ง Microsoft Azure และ Amazon AWS

.

ติดตั้งและดูแล Cloud Services ตลอด 24 ชม.

บริการ DR Site (BCDR-as-a-Services)

บริการย้าย Server ไป Cloud Azure, AWS, GCP

บริการย้าย Mail อะไรก็ได้ ไป Microsoft Office 365

.

.

.

สอบถามข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค

โทร 02 392 3608

หรือ Line: @monsterconnect

 

.

.

Parichat Phothiin
Parichat Phothiin