เปรียบเทียบ Cloud Backup: Azure vs AWS ฉบับเข้าใจง่าย

cloud backup

เปรียบเทียบ Cloud Backup: Azure vs AWS ฉบับเข้าใจง่าย

เปรียบเทียบ Cloud Backup: Azure vs AWS ฉบับเข้าใจง่าย

.

.

.

Microsoft Azure Backup Service

.
Azure Backup มีสามตัวเลือกหลักที่สามารถใช้ในการสำรองฐานข้อมูล ได้แก่ blob storage, Azure Backup, และ Azure Site Recovery.

..

1. blob storage
ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการพื้นที่จัดเก็บ Binary Large Objects (Blob) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานหรือการสำรองข้อมูล(backup) ที่เก็บข้อมูล Blob ได้รับการออกแบบมาสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมากซึ่งรวมถึงรูปภาพ ข้อความ วิดีโอ หรือข้อมูลไบนารี

.

มีพื้นที่จัดเก็บสามระดับที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้จาก Blob storage:

.

Hot Access Tier – มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยหรือต้องการการเข้าถึงได้ทันที เป็นการแลกกับต้นทุนการจัดเก็บที่สูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนการเข้าถึง

.

Cool Access Tier – มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่เก็บไว้อย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่มีการเข้าถึงเป็นประจำ แลกกับความเร็วที่ลดลงในการดึงข้อมูลเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ

.

Archive Access Tier – มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บในระยะยาว (180+ วัน) และไม่เคยเข้าถึงหรือแทบไม่ได้เข้าถึง มีต้นทุนการจัดเก็บที่ต่ำที่สุด แลกกับเวลาในการเข้าถึงที่ช้าลง และค่าใช้จ่ายในการดึงข้อมูลที่สูงขึ้น

.

.

2. Azure Backup

.

Azure Backup

Azure Backup

.
Azure Backup เป็นบริการในตัว สำหรับการสำรองข้อมูลแบบ On-premise และเครื่องเสมือน (VMs) ที่ใช้ Azure
ขึ้นอยู่กับเอเจนต์ Microsoft Azure Recovery Services (MARS) และเชื่อมต่อกับบริการจัดเก็บข้อมูล Azure ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูลทั้งเครื่องหรือแต่ละไฟล์และโฟลเดอร์

.

.
3. Azure Site Recovery

.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery

.
Azure Site Recovery เป็นบริการกู้คืนระบบที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างทรัพยากร Failover ในกรณีที่เครื่องขัดข้องหรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว โดยสร้างเครื่องจำลอง (duplicate) ไปยังพื้นที่รอง ช่วยให้มีพร้อมใช้งานตลอดเวลา

.

.

.

AWS Backup Service

.
AWS มีตัวเลือกการสำรองข้อมูลหลักสองตัวเลือก ได้แก่ AWS Glacier และ AWS Backup ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อบริการเหล่านี้กับโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรผ่าน Storage Gateway ซึ่งเป็นบริการคลาวด์แบบไฮบริด

.

1. AWS Glacier
AWS Glacier เป็นระดับห้องเย็นของบริการ S3 ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่บ่อยหรือไม่เคยเข้าถึง ให้ต้นทุนที่ต่ำกว่า แลกกับเวลาแฝงที่สูงขึ้น และข้อจำกัดในการดึงข้อมูล

.

AWS Glacier

AWS Glacier

.

2. AWS Backup
AWS Backup เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อสำรองข้อมูลในบริการ AWS และทรัพยากรภายในองค์กรโดยอัตโนมัติ (ผ่าน Storage Gateway) บริการที่รองรับ ได้แก่ Amazon EFS, DynamoDB, RDS และ EBS

.

AWS Backup

AWS Backup

.

.

.

Azure vs AWS vs GCP: Feature Comparison

.

.

.

.

.

.

 บริการติดตั้งเเละดูแลได้ทั้ง Microsoft Azure และ Amazon AWS

.

ติดตั้งและดูแล Cloud Services ตลอด 24 ชม.

บริการ DR Site (BCDR-as-a-Services)

บริการย้าย Server ไป Cloud Azure, AWS, GCP

บริการย้าย Mail อะไรก็ได้ ไป Microsoft Office 365

.

.

.

สอบถามข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค

โทร 02 392 3608

หรือ Line: @monsterconnect

.
Parichat Phothiin