ไมโครซอฟท์เปิดตัวภาษา Power Fx, Low Code Language

ไมโครซอฟท์เปิดตัวภาษา Power Fx, Low Code Language

ไมโครซอฟท์เปิดตัวภาษา Power Fx, Low Code Language

ไมโครซอฟท์เปิดตัวภาษา Power Fx, Low Code Language

.

.

ไมโครซอฟท์เปิดตัวภาษา Power Fx ภาษาสำหรับแพลตฟอร์ม Low Code ที่มีพื้นฐานมาจากสูตรของ Excel และตอนนี้ใช้สำหรับบริการ Power Apps ของไมโครซอฟท์เอง โดยไมโครซอฟท์เตรียมดึงตัวภาษาออกมาเป็นโครงการแยกต่างหากทำให้ใช้งานนอก Power Apps ได้ รวมถึงการนำไปใช้ในบริการอื่นๆ ของไมโครซอฟท์เอง เช่น Microsoft Dataverse, Microsoft Power Automate, Microsoft Power Virtual Agents เป็นต้น

.

เนื่องจากภาษามีพื้นฐานมาจาก Excel พฤติกรรมจึงคล้ายกัน ตัวฟังก์ชั่นมีชื่อตรงกัน การทำงานเป็นรูปแบบ content-centric มองข้อมูลเป็นตาราง และโค้ดจะประมวลผลทันทีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป

.

Power Fx จะพร้อมใช้งานในรูปแบบ Open-source และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแยกข้อมูลจาก Power Apps เพื่อทำให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ Power Platform อื่น ๆได้

.

ผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft Power, Power Fx ให้บริการฟรีและไม่มีผลกระทบต่อภาษา M และ DAX ที่มีอยู่ของ Power BI, M และ DAX มุ่งเน้นไปที่การอ่าน การปรับ การรวมและการสรุปข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่ Power Fx มุ่งเน้นไปที่การอ่านและเขียนชุดข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีขนาดเล็กลง

.

.

NOTE:

Microsoft Power Fx เป็นชื่อใหม่สำหรับภาษาสูตรของแอป บทความภาพรวมนี้และบทความที่เกี่ยวข้องเป็นงานที่กำลังดำเนินการในการแยกภาษาจาก Power Apps รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Power Platform และทำให้พร้อมใช้งานในรูปแบบ Open-source

.

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาวันนี้เริ่มต้นด้วยเริ่มต้นใช้งานสูตรใน Power Apps และลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ Power Apps ฟรี

.

.

.

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค
โทร 02 392 3608
หรือ Line: @monsterconnect

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/power-fx/overview

https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/introducing-microsoft-power-fx-the-low-code-programming-language-for-everyone/

Parichat Phothiin
Parichat Phothiin