Microsoft

  เรียนทุกท่าน ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากเริ่มมีนโยบายการทำงานจากบ้านเพื่อรองรับการทำงานในสถานกาณ์ต่างๆที่ไม่เอื้อต่อ การทำงานในออฟฟิศ การเดินทาง และการทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงชีวิตประจำวันของพนักงาน ผู้คนมากมายต้องเดินทางในแต่ละวันเพื่อเข้ามาให้ทันประชุม ทำงานหรือแก้งานด่วน ในยุคที่เทคโนโลยีมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตการทำงาน ทุกวันนี้เราสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าคุณ หรือเพื่อนร่วมงานจะอยู่ตึกเดียวกัน แต่คนละชั้น หรือห่างไกลกันค่อนโลก ก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้คุณสามารถทำลายข้อจำกัดเดิมๆ ที่เคยมี ด้วย Microsoft Teams สุดยอดแอปที่จะผสานความสามารถในการสื่อสารของแชท แอป Office 365 รวมถึงแอป Third-party อื่นๆ ให้ครบ จบในแอปเดียว โดยไม่ต้องติดตั้งแอปใดๆ เพิ่มเติม พร้อมฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมากมาย สามารถเนรมิตรทุกที่ให้เป็นออฟฟิศส่วนตัวได้ทันทีที่ต้องการ ประชุมแบบออนไลน์ ปรึกษา คุยกันได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะต้องการแค่แชท มีประชุมแบบ 1:1 หรือต้องคุยกับทีม ไปจนถึงทำ Broadcast ให้กับผู้ชมนับหมื่นคน Microsoft Teams คือผู้ช่วยที่คุณขาดไม่ได้   ประชุมออนไลน์ พูดคุยแบบเห็นหน้า ชัดเจนทั้งภาพและเสียงที่มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับการจัดตารางนัดหมาย จดโน้ต แชร์หน้าจอ ไปจนถึงการบันทึกการประชุมเป็นวิดีโอด้วยคุณภาพระดับ HD โหลดมาชมย้อนหยังได้   ====================================================================================================================== ====================================================================================================================== ถ่ายทอดสด Broadcast รายการสดไปยังผู้ชมนับหมื่นคนจากทั่วทุกมุมโลกทั้งในและนอกองค์กร ไม่ว่าจะทำ Town Hall ประชุมระหว่างสาขา หรืออาจารย์จะสร้างห้อง Virtual Lecture ให้กับนักเรียน ก็สามารถทำได้ในไม่กี่คลิกด้วยฟีเจอร์ Teams live Event   ====================================================================================================================== ======================================================================================================================   ประชุมผ่านสาย ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากเบอร์โทรศัพท์ผ่าน Teams รองรับทั้งการโทรเข้ามาเพื่อเข้าร่วมประชุม...

Read More

Work form Home ไปกับ Microsoft 365 ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาดไม่หยุด การทำงานแบบ Work form Home เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจเดินต่อได้ไม่สะดุด ใน Microsoft 365 for Business คุณจะได้ใช้งานแอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด มากมายที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานในยุคใหม่ ที่ต้องทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Windows , IOS หรือ Android และข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่าน Cloud อย่างเช่น Microsoft Team คุณจะทำงานร่วมกันได้อยา่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวและมอบประสบการณ์ทำงานร่วมกันที่ราบรื่นกับแอป แชท วีดีโอ ประชุมออนไลน์ และเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ขององค์กรณ์ได้หรือเปลี่ยนรูปแบบเอกสารกระดาษให้เป็นดิจิทัลด้วย Microsoft Forms หรือปรับประบวนการทางธุรกิจในทุกวันให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วย Power Automate เพราะ Microsoft 365 ในวันนี้ไม่ได้มีแค่ Word , Excel หรือ PowerPoint   สำหรับองค์กรที่สนใจ Microsoft 365 เพื่อการปรับตัวเปลี่ยนมาทำงาน Work form Home สามารถพูดคุยกับทางบริษัท Monsterconnect ผ่านช่องทาง http://line.me/ti/p/[email protected] สนใจทดสอบ หรือสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับ Cyber Security ติดต่อ...

Read More

Microsoft 365 ช่วยองค์กรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร   เตรียมความพร้อม สําหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   ปัจจุบันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประเด็นที่ทุกประเทศทัวโลกตระหนักและให้สําคัญ โดย ่ประเทศไทยเองก็ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่าPDPA(Personal Data Protection Act 2019)สาระสําคัญของ PDPA นันไม่ได้ห้ามไม่ให้องค์กร ้ต่างๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล เพียงแต่จะต้องอธิบายการใช้ข้อมูลได้ตามฐานทางกฎหมาย และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลดังกล่าวให้เพียงพอเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ได้กําหนดหน้าที่ต่างๆ กับองค์กรที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้หลายประการ เช่น การประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนการใช้ข้อมูลเท่าที่จําเป็น การดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูล การขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือการที่จะต้องแจ้ง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น   ขันตอนสู่การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไมโครซอฟท์จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรที่ใช้งาน Microsoft 365 สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ โดยขันตอนการจัดการข้อมูล ้ส่วนบุคคลในองค์กร ขอแบ่งเป็น 4 กระบวนการประกอบด้วย 1. การตรวจสอบและจําแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีในองค์กร (Discover) เครื่องมือที่อยู่ภายใต้ Info Protection &Governance ได้แก่ Sensitive Info Typeที่ช่วยกําหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กร มีการจัดเก็บ จากนันเราสามารถทําการค้นหาด้วย ้Content Explorer ระบบจะสามารถสแกนหาข้อมูลส่วนบุคคลที่กระจายอยู่ในระบบไอทีส่วนต่างๆขององค์กรไม่ว่าจะอยู่ใน Office 365 รวมถึงแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ รวมไปถึงยังมีเครื่องมือที่ช่วยค้นหาไฟล์ที่อยู่บน...

Read More

ในยุค "data is the new oil” ข้อมูลลูกค้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ การเก็บข้อมูลลูกค้ากลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ลูกค้าเองก็มีความตื่นตัวเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) ซึ่งพุ่งเป้าไปที่การเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่องค์กรนำมาเก็บไว้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ ปัญหาคือประเทศไทยไม่มีเคยมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะนี้มาก่อน องค์กรต่าง ๆ ควรปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้   กฎหมาย PDPA ของไทยที่ถอดแบบมาจาก GDPR ของยุโรป ที่ผ่านมา องค์กรมีกรอบคิดด้านการเก็บข้อมูลลูกค้าว่า แค่แจ้งเตือนให้ทราบและขอความยินยอม (notice and consent) จากลูกค้าก็เพียงพอแล้ว เราทุกคนย่อมเคยเห็นเอกสาร "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน" (terms and condition) ที่ยาวจนเรามักจะเลื่อนผ่าน ๆ แล้วกดยอมรับครั้งเดียวจบ และในบางครั้ง หากกดไม่ยอมรับ ก็จะไม่สามารถใช้บริการนั้นได้เลย แต่การมาถึงของ GDPR (General Data Protection Regulation) กรอบกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ได้เปลี่ยนวิธีคิดดังกล่าวไปอย่างมาก เพราะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น (consumer empowerment) มีสิทธิปฏิเสธการให้ข้อมูลแต่ยังสามารถรับบริการได้อยู่ อีกทั้งบีบให้องค์กรที่เก็บข้อมูลมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น (company...

Read More