Cybersecurity Tag

cybersecurity-professionals-top-complaints

7 รูปแบบทั่วไปของการโจมตี Cybersecurity   Highlight   - หากคุณได้เคยศึกษาเรื่องราวของภัยคุกคามในโลกไซเบอร์จะพบว่า “มีการโจมตีมากมายหลายรูปแบบ แตกไม่มีรูปแบบไหนเลยที่เหมือนกัน” แต่ละประเภทของภัยคุกคามจะมีลักษณะการโจมตีเป็นของตัวเองถึงแม้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างก็ตาม - ในทำนองเดียวกันหากผู้ไม่หวังที่ต้องการจะคุกคามข้อมูลขององค์กรและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรของคุณ พวกเขาจะเตรียมข้อมูลและพัฒนารูปแบบอาวุธให้มีประสิทธิภาพที่มากพอในการคุกคาม - ซึ่งหากคุณจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภัยคุกคาม” เหล่านี้มากเพียงใด ก็อาจจะไม่มากพอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะพยายามหาช่องโหว่ที่จะโจมตีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามนี่คือ 7 รูปแบบการโจมตีที่พบมากในปัจจุบัน 1. Malware 2. Phishing 3. SQL Injection Attack 4. Cross-Site Scripting (XSS) 5. Denial of Service (DoS) 6. Session Hijacking and Man-in-the-Middle Attacks 7. Credential Reuse   Malware ภัยคุกคามรุ่นบุกเบิก Malware หากคุณเคยเห็นการแจ้งเตือนไวรัสที่มักปรากฏขึ้นเป็นหน้าจอของคุณ หรือในโปรแกรม Anti-Virus ขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดความผิดปกติ...

Read More
CIS 20 Rapid7

CIS Control 20 วิธีเพิ่มความปลอดภัย ด้วย Rapid7 20 สุดยอดวิธีแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยขั้นวิกฤตของศูนย์กลางด้านความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต (Center Center for Internet Security (CIS Control))  >> เเปล Eng เป็นไทย เเล้วโคตรงง <<ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า 20 สุดยอดวิธีแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยขั้นวิกฤตของ SANS (SANS Top 20 Critical Security Controls) นั้นคือชุดของปฏิบัติการที่ดีที่สุดที่สร้างมาเพื่อหยุดยั้งภัยออนไลน์ที่อันตรายและแพร่หลายที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจะเข้ามาปรับแต่งและตรวจสอบข้อมูลให้ทันสมัยในทุกๆ ปี   พวกคุณอาจจะรู้แล้วว่าแค่เพียงการปฏิบัติตามคำแนะนำอาจจะไม่เพียงพอในการป้องกันตัวจากการโจมตีที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด และปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือกฎที่เคยทำมา เป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีมากขึ้น ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง   SANS ได้รับรองให้ Rapid7 คือหนึ่งในโปรแกรมที่ใช้ 20...

Read More