เทคโนโลยี TLS 1.2 (Transport Layer Security)

TLS 1.2

เทคโนโลยี TLS 1.2 (Transport Layer Security)

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีค่ามหาศาล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะส่งผ่านเครือข่ายออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยี เทคโนโลยี TLS (Transport Layer Security) เวอร์ชั่น 1.2 (TLS 1.2) เปรียบเสมือนเกราะป้องกันชั้นยอด ปกป้องข้อมูลส่วนตัว ธุรกรรมทางการเงิน และการสื่อสารออนไลน์

anydesk

TLS 1.2 ?

TLS 1.2 ?โปรโตคอลความปลอดภัยชั้นที่ใช้สำหรับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เข้ารหัสข้อมูล ตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งและผู้รับ ป้องกันการดักฟัง และรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล เปรียบเสมือนสร้างอุโมงค์ความปลอดภัยที่มองไม่เห็น เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านนั้นปลอดภัยจากการโจมตี

ความสำคัญของ TLS 1.2

  • ปกป้องข้อมูลส่วนตัว เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่าน ป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมุลบัตรเครดิต รหัสผ่าน และข้อมูลทางการเงิน
  • ป้องกันการดักฟัง TLS 1.2 ป้องกันการดักฟังการสื่อสาร ทำให้มันใจว่าข้อมูลที่ผ่านนั้นปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี
  • รับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • สร้างความไว้วางใจกับผู้ใช้

องค์กรควรใช้ TLS 1.2 หรือไม่ ?

องค์กรทุกประเภทควรใช้ TLS 1.2 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ การใช้ TLS 1.2 เป็นสิ่งที่สำคัญ

  • ปกป้องข้อมูลลูกค้า
  • รักษาความปลอดภัยองธุรกรรมทางการเงิน
  • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

สนใจโปแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ที่รองรับ TLS 1.2 >> Click

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography