VMware

ทำความเข้าใจ VDI / WVD และ SSL VPN องค์กรไหนควรใช้อะไรดี

ทำความเข้าใจ VDI / WVD และ SSL VPN องค์กรไหนควรใช้อะไรดี . ในสถานการณ์ที่โควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง หลายๆองค์กรต้องป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อภายในองค์กร จึงออกมาตรการการป้องกันด้วยการให้พนักงาน  Work from Home ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูสองทางเลือกที่จะช่วยให้พนักงานของคุณของคุณทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ . VDI คือ? . VDI ย่อมาจาก Virtual Desktop Infrastructure  ซึ่งทำงานโดยการเรียก desktop มาจากเซิร์ฟเวอร์ หรือ จาก data center โดย desktop ที่อยู่ภายใน virtual machines นั้นเราจะเรียกมันว่า virtual desktop ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง virtual desktop...

Read More

High Availability vs Fault Tolerance ต่างกันอย่างไร . . High Availability . High Availability คือวิธีการที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดเวลา Downtime ของเซิร์ฟเวอร์ แทนที่จะทำซ้ำ Psychical Hardware ที่ซ้ำซ้อน โซลูชันนี้จะรวมกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วยกันตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีความสามารถในการเฟลโอเวอร์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์หลัก ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ความล้มเหลวของแอปพลิเคชันหรือความผิดพลาดของฮาร์ด แวร์เซิร์ฟเวอร์สำรองตัวใดตัวหนึ่งจะเริ่มดำเนินการและรีสตาร์ทแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ขัดข้อง . - ทำให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูงหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นกับระบบ โดยมีระดับการหยุดชะงักของบริการที่น้อยที่สุด - สร้างขึ้นจากชุดทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเพื่อจัดการความล้มเหลวและลดเวลา Downtime - ระบบออกแบบมาให้พร้อมใช้งาน 99.999% ของเวลาหรือใกล้เคียงที่สุด (ยอมรับการ Downtime ได้สูงสุด 5.26 minutes/year) . . . Fault tolerance . Fault Tolerance คือระบบทำงานควบคู่กันมิเรอร์แอปพลิเคชันที่เหมือนกันและดำเนินการขนานกัน เมื่อเกิดความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ในระบบหลักระบบรองที่รันแอพพลิเคชั่นเดียวกันจะเข้ามาแทนที่โดยไม่มีการสูญเสียบริการและไม่มีเวลาหยุดทำงาน วิธีนี้สามารถใช้เพื่อป้องกันการหยุดทำงานของศูนย์ข้อมูล เช่นโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ที่มีความสำคัญทั้งหมดได้รับการสำรองข้อมูลโดยใช้ระบบที่เหมือนกัน . - Fault tolerance...

Read More
VM คือ

Virtual Machines คืออะไร? . Virtual Machine (VM)คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น RAM, Hard disk, CPU ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ซึ่งจะเรียกเครื่องที่ถูกใช้ทรัพยากรว่า Host และเรียกเครื่องเสมือนว่า Guest โดยในเครื่อง Guest สามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการได้เสมือนกับเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นที่แตกต่างจากระบบปฏิบัติการหลักของเครื่อง Host ได้ เช่น เครื่อง Host ใช้งาน Microsoft Windows แต่เครื่อง Guest ติดตั้ง Linux เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Guest ได้มากกว่า 1 Guest ในเครื่อง Host เดียวกัน . Infrastructure ที่ต้องเตรียมก่อนที่จะสร้าง...

Read More

VMware ปรับวิธีคิดค่า License ใหม่ VMware ปรับวิธีคิดค่า License ใหม่ จำกัดว่า 1 License รองรับได้ไม่เกิน 32 Physical Core ต่อ CPU . หลังจากที่ในวงการ Data Center เริ่มมี CPU หลากหลายเข้ามาให้เลือกใช้งาน ในที่สุด VMware ก็ต้องออกมาประกาศปรับวิธีคิด License โดยจำกัดให้ 1 per-CPU License ของ VMware นั้น รองรับเฉพาะ CPU สำหรับ 32 Physical Core เท่านั้น หาก...

Read More