รายงานเปรียบเทียบ Phishing ประจำปี 2023 โดย KnowBe4

knowbe4

รายงานเปรียบเทียบ Phishing ประจำปี 2023 โดย KnowBe4

รายงานนี้จัดทำโดย KnowBe4 บริษัทชั้นนำด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานกว่า 12.5 ล้านคน จาก 35,681 องค์กรใน 19 อุตสาหกรรม และ 7 ภูมิภาคทั่วโลก โดยมีเป้าหมาย คือ

  • วัดความเสี่ยง Phishing ขององค์กรต่าง ๆ
  • เปรียบเทียบ Phish-phone Percentage หรือ เปอร์เซ็นผู้ใช้ที่เสี่ยงต่อการคลิกลิงค์หลอกลวง ของแต่ละอุตสาหกรรม
  • วิเคราะห์ผลลัพธ์ ของการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์

สถิติผู้ใช้คลิกลิงก์หลอกหลวง (Phishing) บนแพลตฟอร์ม **อ้างอิงข้อมูลจาก 12.5 ล้านคน**

  • ค่าเฉลี่ยเริ่มต้น (Initial Baseline Phish-prone percentage) 32.2% ของผู้ใช้ทั้งหมด คลิกลิงก์หลอกลวง
  • 3 เดือนต่อมา (3 Months Later) หลังผ่านไป 3 เดือน จำนวนผู้ใช้คลิกลิงค์หลอกลวงลดลงเหลือ 18.5%
  • 12 เดือนต่อมา (12 Months Later) หลังผ่านไป 12 เดือน จำนวนผู้ใช้คลิกลิงก์หลอกหลวงลดเหลือ 5.4%

Notice: สถิติ Phish-prone Percentage ชุดแรก ใช้ประเมินผู้ใช้ทั้งหมดที่ ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Phishing ข้อมูลในช่วงเวลาต่อมา จะแสดงผลลัพธ์ของการฝึกอบรม โดยพิจารณาเฉพาะผู้ใช้กลุ่มที่ได้รับ การฝึกอบรมด้วย KnowBe4 Console

สรุปโดยรวม

  • แพลตฟอร์มจาก KnowBe4 สามารถลดจำนวนผู้ใช้คลิกลิงก์หลอกลวงลงได้อย่างมีนัยสำคัญ จาก 32.2% เหลือเพียง 5.4% ภายในระยะเวลา 1 ปี
  • ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมผู้ใช้ และการใช้เทคโนโลยีป้องกัน Phishing มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์

Source: 2023 KnowBe4 Phishing by industry Bechmarking Report

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography