hybrid cloud Tag

multi cloud vs hybrid cloud

Multi-Cloud vs Hybrid Cloud ต่างกันอย่างไร . . Multi-cloud เป็นการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน Public Cloud มากกว่าหนึ่งราย หรือ การนำเทคโนโลยีคลาวด์จากหลายผู้ให้บริการมาใช้งานรวมกันเพื่อที่จะปรับให้เกิดความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจที่มีการทำอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์เพียงรายเดียว ช่วยเพิ่มความเป็นอิสระในการเลือกใช้ . ประโยชน์ของสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ 1. จุดแข็งของคลาวด์ที่หลากหลาย – การเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายรายเป็นไปได้ที่จะใช้จุดแข็งของบริการของผู้ให้บริการแต่ละรายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ ด้วยการมีตัวเลือกมากมายผู้ใช้จะได้รับความคล่องตัวในระดับสูงและจับคู่แต่ละส่วนของธุรกิจกับเงื่อนไขการตั้งค่าและการดำเนินการของผู้ให้บริการที่เฉพาะเจาะจง 2. หลีกเลี่ยงการล็อกผู้ขาย - เมื่อคุณ จำกัด ตัวเองอยู่กับผู้ให้บริการระบบคลาวด์เพียงรายเดียวคุณจะต้องใช้เวลานานและมีราคาแพงในการย้ายระบบของคุณไปที่อื่น การมีแผนหลายระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดการปริมาณงานเมื่อระบบคลาวด์เดียวที่ให้บริการหยุดทำงาน 3.การจัดการความเสี่ยง - การจัดการระบบคลาวด์แบบหลายระบบยังสามารถช่วยปกป้องข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของ บริษัท ด้วยการนำเสนอความสามารถในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนที่ซ้ำซ้อนให้ความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟฟ้าดับหรือภัยธรรมชาติ . . Hybrid cloud เป็นการผสมผสานระหว่าง Public และ Private รวมถึงทำงานภายในที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน(On-premise) องค์กรอาจเลือกที่จะเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์สาธารณะ ในขณะที่เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานไว้ในคลาวด์ส่วนตัวเป็นต้น การกำหนดค่าเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับความยืดหยุ่น . Hybrid cloud เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลสูง ด้วย Hybrid cloud องค์กรสามารถเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นเช่นคลาวด์ส่วนตัวหรือศูนย์ข้อมูลในองค์กร . . . บริการติดตั้งเเละดูแลได้ทั้ง Microsoft Azure Amazon AWS, และ Alibaba Cloud ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค โทร 02 392 3608 หรือ Line: @monsterconnect ...

Read More
Private Cloud vs. Public Cloud vs. Hybrid Cloud

Private vs. Public vs. Hybrid ควรเลือกใช้ Cloud อะไร? . . Private Cloud เป็นระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงความปลอดภัยที่มีการป้องกัน และการเข้าถึงที่ยากกว่า . ข้อดีสำหรับธุรกิจ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย/ความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดได้ . ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นบางส่วนจำเป็นสำหรับการซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นในการใช้และใช้ประโยชน์จาก Private Cloud . เหมาะกับใคร เหมาะกับบริษัทหรือองค์กร ที่มีข้อมูลสำคัญมากๆ เช่น ธนาคารและอื่น ๆ ที่มีทีมงานพร้อมเพื่อดูแลระบบต่างๆ ของ Private Cloudลักษณะการทำงานแบบ Single User องค์กรเป็นผู้ใช้งานและดูแลเท่านั้น มี Data Center หรือมีแผนพัฒนาระบบ Data Center เพื่อตอบสนองต่อการทำธุรกิจขององค์กร . . Public Cloud รูปแบบบริการ Cloud ที่ผู้ให้บริการทำหน้าที่จัดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จำนวนมากไว้ให้ใช้ และยังดูแลทรัพยากรภายในของ Data Center ทั้งหมดให้ ผู้ใช้บริการสามารถขอแบ่งเช่าทรัพยากรไปใช้ได้ เช่น Microsoft Azure, Amazon เป็นต้น . ข้อดีสำหรับธุรกิจ รูปแบบการคิดราคาแบบจ่ายตามการใช้งาน ปรับขนาดได้ตามต้องการ ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ เวลาทำงานต่อเนื่อง ลดระยะเวลา Downtime หรือปัญหาระบบล่ม การบำรุงรักษาเป็นศูนย์ . ข้อเสีย อาจมีนโยบายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่แพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ . เหมาะกับใคร องค์กรที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน องค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลประเภท Non-sensitive data องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน . . Hybrid...

Read More

ปกป้อง Infrastructure อย่างมั่นใจ ด้วย Infoblox Advanced DNS Protection (Part One) Network คือประตูบานแรกของทุกองค์กร ในการเชื่อมต่อโลกภายนอก แต่ในยุคปัจจุบันการใช้ network กว้างขวางและซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม เช่น Device proliferation, BYOD, Internet of Things, virtualization และ hybrid cloud ทำให้การปกป้อง network ต้องอาศัยเครื่องมือขั้นสูง   ในการเชื่อมต่อ netowrk เช่นเดียวกับการทำงานของแอปพลิเคชั่นและ service ต่างๆ มีองค์ประกอบสำคัญคือ Domain Name System หรือ DNS แต่องค์ประกอบนั้นก็สุ่มเสี่ยงกับการโดนโจมตี เช่น การปล่อย malware command and control, DDoS attack และ data exfiltration ทาง Infoblox เข้าใจถึงจุดอ่อนนี้เป็นอย่างดี และได้ออกผลิตภัณฑ์ Advanced DNS Protection เข้ามาจัดการแก้ไข ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ถูกยกระดับไปอีกขึ้น Infoblox จะช่วยให้แอปพลิเคชั่นและ service ต่างๆ ยังดำเนินต่อไปได้ แม้ว่า...

Read More